چگونه یک هفته را برای خود برنامه ریزی کنیم؟

چگونه یک هفته را برای خود برنامه ریزی کنیم؟
قیمت: 2500 تومان

چگونه یک هفته را برای خود برنامه ریزی کنیم؟

فهرست

مقدمه .............................................................................. 5

10 دلیل اهمیت برنامه‌ریزی برای زندگی ........................ 7

چگونه یک هفته را برای خود برنامه ‌ریزی کنیم؟ ....... 11

چرا نمی‌‌توانیم درست برنامه‌ریزی کنیم؟ ..................... 15

چگونه برای زندگی روزانه برنامه‌ریزی کنیم ............ 19

انسان‌های موفق پیش صبحانه چه می‌کنند؟ .............. 32

بین برنامه‌های خود در زندگی تعادل ایجاد کنیم ....... 43

۶ روش کلیدی برای برنامه ریزی بهتر ......................... 47

7 گام برای سازماندهی سازنده‌تر هفته یش رو ......... 52

 

 

 مقدمه

   

افراد زیادی از اهمیت برنامه‌ریزی برای رویدادها و اتفاقات مهم زندگی آگاه هستند، اما کمتر کسی پیدا می‌شود که از اهمیت برنامه‌ریزی برای کل زندگی خود آگاه باشد.

گفته می‌شود که مردم معمولاً برنامه‌ریزی نمی‌کنند که شکست بخورند، بلکه در برنامه‌ریزی کردن شکست می‌خورند. کاملاً واضح است که راه انداختن یک مراسم عروسی بدون برنامه‌ریزی فاجعه آمیز است. اما در مورد زندگیتان چه؟

شما سه راه را می‌توانید انتخاب کنید، یا خودتان باعث روی دادن اتفاقات زندگی شوید، یا کنار بایستید و پیش آمدن آن اتفاقات را نظاره کنید، یا از اتفاق افتادن آنها گیج و مبهوت بمانید.

اگر واقعاً بخواهید که هماهنگ با رویاها و امیال خود زندگی کنید، باید جزء آندسته از افراد باشید که خود باعث پیش آمدن اتفاقات می‌شوند. برای موفقیت و رسیدن به آنچه می‌خواهید، باید برنامه‌ریزی کنید!

 

 

10 دلیل اهمیت برنامه‌ریزی برای زندگی

 

در این بخش قصد داریم 10 دلیل عمده اهمیت برنامه‌ریزی برای زندگی را برایتان عنوان کنیم. با مطالعه‌ی این 10 دلیل، متوجه خواهید شد که چرا برای رسیدن به موفقیت نیاز به برنامه‌ریزی دارید.