رمزهای شوهرتان را باز کنید

رمزهای شوهرتان را باز کنید
قیمت: 2500 تومان

رمزهای شوهرتان را باز کنید

فهرست

رمزهای شوهرتان را باز کنید! ....................................... 5

روش‌های برخورد با 9 مدل شوهر .................................13

تمام مشخصاتي كه از ما مردان نمي‌دانيد ...................33

6 کار زنانه برای دیوانه کردن مردها!   .......................37

رازهایی که هر زنی باید بداند! ..................................... 41

با این 8 اشتباه شوهرتان را از دست می‌دهید ............. 49

ویژگی‌های مردانه که هر زنی باید بشناسد ................. 56

 

این راهکارها به شما کمک می‌کنند که روابط بهتر و پربارتری را با همسرتان تجربه کنید. حتی در روابطی که به مشکلات جدی برخورد کرده‌اند نیز موثر هستند. مطمئن باشید می‌توانید نیروی جدیدی در زندگی‌تان ایجاد کنید.

 

 رمزهای شوهرتان را باز کنید!

 

حتی اگر همسر شما یک مریخی تمام عیار باشد، با چند تکنیک ساده می‌توانید او را بیشتر بشناسید و رفتارهایش را رمزگشایی کنید. قطعا شما هم دوست دارید بدانید که همسر عجیب و غریب‌تان واقعا حرف‌ها و حرکاتش چه معنایی دارد؛ پس بهتر است کمی بیشتر به دنیای مردانه وارد شوید و بدانید که چه رفتارهایی از شما می‌تواند چه تاثیراتی روی همسرتان و رفتارهایش بگذارد. قبل از هر چیز باید تمام تصورات عامیانه‌تان را در مورد مردها و رفتارهای‌شان فراموش کنید و برای کسب یک شناخت واقعی و منطقی از شوهرتان قدم بردارید.

  • پیش داوری ممنوع!

پیش فرض‌های بی‌معنا را کنار بگذارید. هیچ وقت نگویید «مردها خودخواهند»؛ «مردها هیچ چیز نمی‌فهمند» و... شما نمی‌توانید به خاطر تفاوت‌هایی که در نشان دادن احساسات، رفتارهای‌تان و حتی شیوه تصمیم‌گیری‌تان دارید او را متهم کنید. به جای اینکه چنین تصورات عامیانه‌ای را مطرح کنید، سعی کنید همسرتان را بشناسید. اگر به او یک شاخه گل می‌دهید و بازخوردی نمی‌گیرید به جای تکرار این حرف‌ها سعی کنید ببینید که از چه راه دیگری او عشقش را به شما ابراز می‌کند. آیا حمایت کردن راه اوست یا اینکه شیوه دیگری که با راه شما متفاوت است را انتخاب می‌کند؟

 

  • تفاوت‌ها را بپذیرید