چگونه با ناملایمات زندگی کنار بیاییم

چگونه با ناملایمات زندگی کنار بیاییم
قیمت: 2500 تومان

کتابهای کوچک زندگی

فهرست 

درس‌های دشوار زندگی ........................................... 5

رهایی از فشار زندگی ..................................................... 14

حساس نشو ................................................................. 17

از زندگی درس بگیر ...................................................... 25

رهایی از قید و بند گذشته .............................................. 29

10اصل از گاندی .......................................................... 35

نگذارید قربانی شوید .................................................... 47

 

 

 

چكيده

 

همه ما کم‌و‌بیش در زندگی مشکلاتی داریم و هر یک از ما نیز طرز برخوردمان با مشکلات متفاوت است ولی همین نحوه رویارویی‌ها با مشکلات می‌تواند در چگونگی حل آنها بسیار تأثیرگذار باشد؛ یعنی اگر بتوانیم مقاومت کمتری نشان دهیم، کمتر حساسیت داشته باشیم و بیش از حد سخت نگیریم مشکلاتمان نیز زودتر حل می‌شوند و به سوی زندگی آرام‌تری سوق می‌یابیم.

هنگامی که سخت‌گیری بیش از حد را کنار می‌گذارید زندگی‌تان کامل نمی‌شود اما شدت مقاومت شما در برابر زندگی کم می‌شود. وقتی یاد می‌گیرید به جای مقاومت، حساسیت خود را کم کنید، زندگی‌تان در شرایط بهتری قرار می‌گیرد؛ بنابراین بکوشید هیچ‌چیز را زیاد سخت نگیرید.