درست تصمیم بگیر

درست تصمیم بگیر
قیمت: 2500 تومان

مهارتهای زندگی

در این کتاب میخوانید

 

ده گام برای اینکه بهتر تصمیم بگیریم 

چگونه تصمیمات مهم را سریع اتخاذ کنیم؟ 

چگونه مهارت‌هاي تصميم‌گيري را تقويت كنيم؟ 

10 کلید طلایی برای رسیدن به آرزوهای درونی 

تصميم با خودتان است! 

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم 

 

قطع جیبی: 48 صفحه

چاپ سوم: 1393

قیمت: 2500 تومان

تلفن سفارش: 09188121007

 

از کجا شروع کنم؟ چطور بنویسم تا منظورم خوب درک شود؟ کجا مشغول به کار شوم؟ کار آزاد بهتر است یا دولتی؟ در چه رشته‌ا‌یی تحصیل کنم؟

با چه کسی ازدواج کنم؟ ناهار چه بخورم؟ دوران پیری را چطور بگذرانم؟ خانه‌یی دنج در یک نقطه خوش آب وهوا بهتر است یا آسایشگاه سالمندان؟ چه بپوشم؟ آیا کسی هست که پاسخ این سوال‌ها را به من بگوید؟ آیا شما هم مثل من در طول زندگی خود بارها و بارها ناگزیر از تصمیم گیری شده‌اید؟ آیا شما هم مثل من بارها و بارها با تردید روبه رو شده‌اید؟ اگر همینطور است پس این کتاب را تا انتها بخوانید.