خوب حرف بزن

خوب حرف بزن
قیمت: 2500 تومان

از مجموعه کتابهای مهارتهای زندگی

در این کتاب میخوانید:

 

درست حرف بزن! 

چگونه در جمع صحبت کنیم؟

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

چگونه قبل از حرف زدن فکر کنیم 

هنگام حرف زدن 6 کار را نکنید! 

رعایت این نکات شما را خوش صحبت می‌کند

چگونه حاضرجواب شویم­؟ 

شما هم می‌توانید سخنور خوبی باشید

 

 

قطع جیبی: 64 صفحه

چاپ سوم: 1393

قیمت: 2500 تومان

تلفن سفارش: 09188121007

 

«نمي‌توانم حرفم را بزنم؛ نمي‌توانم احساساتم را به زبان بياورم. تا وقتي ساكتم، اوضاع خوب است اما وقتي حرف مي‌زنم همه چيز خراب مي‌شود!» به نظر شما گوينده اين جمله‌ها، زندگي خوبي دارد؟ حتما مي‌گوييد نه؛ چون صحبت كردن اصلي اساسي براي برقراري ارتباط است و ما انسان‌ها به ارتباط برقرار كردن با همديگر نيازمنديم...

 

پس چه بايد كرد؟

صحبت كردن، هديه‌اي است به انسان‌ها. ما تنها موجودات زنده‌اي در جهان هستيم كه در سطوح بالايي مي‌توانيم با هم ارتباط برقرار كنيم؛ از طريق همين صحبت‌هاي معمولي (نه لزوما سخنراني) و ارتباط برقرار كردن از طريق علايم و نوشته‌ها و...

صحبت كردن، راهي است كه ما از آن طريق، عقايدمان را در معرض نمايش مي‌گذاريم، از خودمان دفاع و در اجتماع شركت مي‌كنيم. با صحبت كردن، اخلاق و اصول اخلاقي را گسترش و به ديگران قوانين عادلانه را آموزش مي‌دهيم. بقيه زندگي ما معمولي است و مانند يك ماشين بي‌صدا مي‌ماند كه براي ما كار مي‌كند و صدايي از آن بلند نمي‌شود.

ارسطو، تکلم را تفاوتي اساسي بين انسان و بقيه موجودات مي‌دانست: «طبيعت، هيچ‌چيز عبثي ندارد و انسان تنها موجودي است كه صاحب گنج ارزشمند صحبت كردن است.» ما عقايدمان را در مذاكره‌ها و گفت‌وگوهايمان نشان مي‌دهيم؛ حتي در مذاكره با دشمنان‌مان. همه خواسته‌ها و نيازهاي اجتماعي انسان‌ها از توانايي‌ صحبت كردن مي‌آيد. يكي از عواملي كه ارتباط را به هم مي‌زند، شنيده نشدن است. ما هميشه كساني را كه مي‌دانند چگونه با ديگران صحبت كنند يا توانايي ذاتي براي وارد شدن به گفت‌وگوهاي ديگران (حتي جمع‌هاي ناآشنا) را دارند، تحسين مي‌كنيم. خيلي‌ها بر اين باورند كه بعضي‌ها با يک توانايي‌ ذاتي براي برقراري ارتباط به دنيا مي‌آيند و موهبتي به نام گفت‌وگوي سالم را هميشه با خود دارند. اما توانايي صحبت كردن و ابراز عقايد، يك توانايي ذاتي نيست؛ بلكه مهارتي اكتسابي است كه مي‌تواند ياد گرفته شود، پيشرفت كند و تكميل شود. براي شروع يادگيري اين مهارت مهم مي‌توانيد با اين کتاب شروع کنيد: