تغییر کن

تغییر کن
قیمت: 2500 تومان

از مجموعه کتابهای مهارتهای زندگی

درباره نیازی به اسم خودشکوفایی

تکنیکهای خودشناسی در 11 گام 

با 14 قانون خودتان باشید 

کنترل افکار خود را به دست بگیرید 

محدود نبین 

چگونه به خودمان انگیزه بدهیم؟

به خودت اعتماد داشته باش

خودمان را دست کم نگیریم

 

 

 

چرا من تغییر نمی‌کنم؟

 آیا تا به حال به تماشای دریا نشسته‌اید؟ اگر آری، حتماً متوجه شده‌اید که تمام آشفتگی‌ها، برخوردها و امواج فقط در سطح است. در عمیق‌ترین بخش‌های دریا هم آشفتگی وجود ندارد؛ حتی موجی کوچک. وقتی در دریای وجودتان عمیق فرو روید و آرامش را به دست آورید، به نقطه‌ای می‌رسید که هیچ آشفتگی و ناآرامی هرگز در آن راه نداشته است. همانجا بایستید، هر تغییر و دگرگونی از آنجا میسر می‌شود. در آنجا خود استاد خویشتن هستید. اکنون هر آنچه غیر ضروری است می‌تواند دور انداخته شود، بدون هیچ گونه درگیری و نزاع. با کمال تعجب می‌بینید که تغیر کرده‌اید. امروزه نقش مثبت اندیشی، داشتن افکار و امواج مثبت و دارا بودن عینک خوشبینی بر کسی پوشیده نیست. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد میانگین عمر افراد مثبت‌اندیش، ۷ سال بیشتر از کسانی است که از این ویژگی بی‌بهره هستند و با عینک تیره بدبینی به دنیا و امور آن می‌نگرند.

در زندگی شهرنشینی با توجه به استرس‌های موجود در محیط پیرامون افراد، آلودگی‌های صوتی و دیگر ناهنجاری‌هایی که اثرات نامطلوب فراوانی به دستگاه روانی ما وارد می‌آورد؛ طبیعی است که مقادیر فراوانی از انرژی ما از بین رفته و ما فاقد انرژی و توان لازم جهت مقابله با مسائل و کنار آمدن با مشغله‌های زندگی روزمره می‌شویم. بی‌توجهی‌ها و عدم آگاهی نسبت به ملزومات و مایحتاج دستگاه روانی ما را دچار مسائلی می‌کند که بعضاً ریشه و علت آن‌ها را در بیرون از خود جست وجو می‌کنیم. خلق افسرده، حالات اضطرابی، پرخاشگری و بسیاری از بیماری‌های روان‌تنی حاصل همین غفلت و بی‌توجهی ما نسبت به خویشتن خویش است.

همواره مصائب و مشکلات حاد موجود در زندگی برهم زننده تعادل روانی ما نیستند، به عبارتی نرساندن سوخت لازم به دستگاه روانی هم می‌تواند علت بسیاری از کج خلقی‌ها، اختلالات خواب اختلالات جنسی و خلقی در ما باشد. گاهی اوقات ما فراموش می‌کنیم که ظرف درون خود را از آلودگی‌ها بزداییم و یا به عبارتی دیگر از ورود آلودگی‌ها به ظرف وجودی خویش جلوگیری کنیم، گویا از یاد می‌بریم که ما فقط برای کار کردن و متحمل شدن استرس‌ها و فرو خوردن خشم خویش در اثر مسائلی که نمی‌توانیم دخالت مستقیمی در جریان اجرایی آن داشته باشیم، به این دنیا نیامده‌ایم. رسالت ما درگیر شدن در تمام بازی‌های زندگی و تلاش صرف جهت نباختن نیست.