به خودت اعتماد کن

به خودت اعتماد کن
قیمت: 2500 تومان

از مجموعه کتابهای مهارتهای زندگی

در این کتاب میخوانید

 

اعتماد به نفس كلید موفقیت

معجزه اعتماد به نفس

می توانید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید اگر ...

راهكارهایی برای كسب اعتماد به نفس

چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم  ؟

اعتماد به نفس یعنی مطابق میل خود زندگی كردن

اگر بخواهید می توانید اعتماد به نفس داشته باشید

با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاكم شوید

نكته هایی درباره ی اعتماد به نفس

آیا شما هم از عدم اعتماد به نفس رنج می برید ؟

پيشنهادهايى براى كسب اعتماد به نفس

 

قطع جیبی: 48 صفحه

چاپ سوم: 1393

قیمت: 2500 تومان

تلفن سفارش: 09188121007