من ، ژوکر، سامورایی

من ، ژوکر، سامورایی
قیمت: 8000 تومان

من ، ژوکر، سامورایی

"پردیس باستانی" که در هجدهم اسفند ماه سال 1355 خورشیدی دیده به جهان گشود، از ابتدای نوجوانی آغاز به نوشتن کرد. او نخستین کتاب خود را در سال 1386 به پایان رساند که توسط نشر نازلی در سال 1394 به چاپ رسید.
کتاب "من، ژوکر، سامورای" در 50 صفحۀ مصور و در قطع رقعی می‌باشد که تصویرگری آنرا "سعید خضایی" انجام داده است.
سه شخصیت "من" و "ژوکر" و "سامورایی" همانند کهن الگوهای "خود" و " ابله" و "جنگجو" در "خویشتن" در زمان‌ها و موقعیت‌های متفاوت به گفتگو و تعامل می‌نشینند.
"من، ژوکر، سامورای" بیان درگیری‌های ذهنی و عملی یک شخص است با شخصیت‌های خودش. "ژوکری" که نمایانگر "دم غنیمت دانی" است، و "سامورایی" که نمایندۀ "ایده آل گرایی" و "من" و راوی که در طول داستان به صورت مارپیچی به هم گره می‌خورند و دور هم می‌پیچند.
 
خواندن این روایت به خواننده کمک می‌کند تا خود را در آن واحد در غالب چند شخص ببیند و تصمیم‌گیری‌های متفاوت و جنبه‌های مختلف خود را بشناسد.