چند کلام ساده 1

چند کلام ساده 1
قیمت: 2500 تومان

عمومی

آیا می دانستید افرادی که بنظر خیلی قوی میرسند، معمولاً خیلی حساس هستند و کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض نمایش میگذارند، بیشترین صدمه را دیده اند؟ آیا میدانستید آنهایی که تظاهر میکنند نیازی به عشق ندارند، بیشتر از همه به آن محتاجند؟ اشخاصی که از همه نگهداری میکنند خودشان از همه بیشتر نیازمند مراقبتند و کسانی که زیاد لبخند میزنند ممکن است در زمان تنهایی بیشترین گریه را بکنند.

 

 

اگر نمی دانی، از من بپرس.

اگر قبول نداری ،با من بحث کن.

اگر دوست نداری، به من بگو.

اما هیچ وقت در مورد من

یک طرفه به قاضی نرو. 


انسانی خوب بودن ارتباطی به دین،

مذهب، وضع زندگی، نژاد،

رنگ پوست، دیدگاه سیاسی یا

فرهنگ شما ندارد، بلکه به این

بستگی دارد که تا چه اندازه نسبت

به دیگران خوش رفتاری می‌کنید