چند داستان کوتاه کوتاه 4

چند داستان کوتاه کوتاه 4
قیمت: 2500 تومان

چند داستان کوتاه کوتاه 4

شب که می‌شود حوصله‌ها مانند سایه ماه کوتاه است و کمرنگ. داستانک، قلقلکی کوتاه برای فکر و روحمان است تا در ساعات پایانی شب، لحظات کوتاه امروز را با خواندن جملاتی کوتاه بهتر و بیشتر قدر بدانیم.