مجموعه دروس سال پنجم- امتحانیار

مجموعه دروس سال پنجم- امتحانیار
قیمت: 12000 تومان

مجموعه دروس سال پنجم- امتحانیار

مجموعه دروس سال پنجم- امتحانیار

 

* ارائه‌ي 59 دوره سؤالات امتحاني، (شامل 12 دوره نوبت اول و 47 دوره نوبت دوم) از كتاب‌هاي: رياضيات، علوم، جغرافيا، تاريخ و مدني، فارسي(بخوانيم و بنويسيم)

* ارائه‌ي پاسخ‌نامه‌ي تشريحي با ريزبارم‌بندي مطابق با راهنماي تصحيح وزارت آموزش و پرورش

* ارائه‌ي سؤالات امتحاني تأليفي و منتخب از امتحانات نهايي برگزار شده‌ي استان‌هاي مختلف


قیمت : 120000  ريال