ادبیات فارسی هفتم -کتاب کار

ادبیات فارسی هفتم -کتاب کار
قیمت: 12000 تومان

ادبیات فارسی هفتم -کتاب کار

ادبیات فارسی هفتم -کتاب کار

 


هدف ما از کتاب‌های کار این است که با حل تمرین های زیاد و متنوع درس را بهتر و راحت تر یاد بگیرید.توی هر کدام از این کتاب ها متناسب با مطالب و مفاهیم هر درس ،تعداد زیادی تمرین از انواع مختلف جای خالی ، صحیح و غلط ، پاسخ کوتاه ، دو گزینه ای  و … آمده به طوری که تمام متن درس ها ،تمرین ها ،فعالیت ها و… پوشش داده شده است.

 
 
 


تعداد صفحات :

۱۲۷

مؤلفان :

علی عاملیان, فاطمه اصلانی, مصطفی امیر حائری۱۲,۰۰۰تومان ادبیات فارسی هفتم -کتاب کار