ریاضی 7 کار و تمرین

ریاضی 7 کار و تمرین
قیمت: 25500 تومان

ریاضی 7 کار و تمرین

ریاضی 7 کار و تمرین

 
قیمت: 25,500 تومان
 

 

 
 

- آموزش مطالب کتاب درسی و ذکر نکات مهم آن در قالب بخش‌های طبقه بندی شده

- تمرین‌ها و مسائل متنوع حل شده در قالب «کار در مدرسه» برای کمک به دبیران محترم در فرآیند آموزش

- تمرین‌های متنوع بدون پاسخ در قالب «کار در خانه»

- تمرین‌های متنوع برای دانش‌آموزان تیزهوش در قالب «کار سخت» برای آمادگی در آزمون‌های علمی و المپیاد‌ها

- حفظ ترتیب آموزشی و روند گام به گام از آسان به پیشرفته در تمرین‌های کتاب و مطابقت تمرین‌ها با آزمون‌های استاندارد

- آزمون تشریحی و آزمون چهار گزینه‌ای جداگانه در پایان هر فصل برای جمع‌بندی و سنجش مفهوم و مهارت

- سؤالات کاربردی در زندگی روزمره مطابق با الگوی جدید کتاب درسی

- مسائلی مشابه تمرین‌های مهم کتاب درسی در این کتاب حل و بررسی شده‌اند.