ریاضی هفتم -کتاب کار

ریاضی هفتم -کتاب کار
قیمت: 16500 تومان

ریاضی هفتم -کتاب کار

ریاضی هفتم -کتاب کار

 


هدف ما از کتاب‌های کار این است که با حل تمرین های زیاد و متنوع درس را بهتر و راحت تر یاد بگیرید. توی هر کدام از این کتاب‌ها متناسب با مطالب و مفاهیم هر درس، تعداد زیادی تمرین از انواع مختلف جای خالی، صحیح و غلط، پاسخ کوتاه، دو گزینه‌ای  و … آمده به طوری که تمام متن درس‌ها، تمرین‌ها، فعالیت‌ها و… پوشش داده شده است.

 
 
 


تعداد صفحات :

240

مؤلف :

هوشنگ عليمرادي۱۶,۵۰۰تومان ریاضی هفتم -کتاب کار