زبان هفتم -کتاب کار

زبان هفتم -کتاب کار
قیمت: 13000 تومان

زبان هفتم -کتاب کار

زبان هفتم -کتاب کار

 


هدف ما از کتاب‌های کار این است که با حل تمرین‌های زیاد و متنوع درس را بهتر و راحت‌تر یاد بگیرید. توی هر کدام از این کتاب‌ها متناسب با مطالب و مفاهیم هر درس، تعداد زیادی تمرین از انواع مختلف جای خالی، صحیح و غلط، پاسخ کوتاه، دو گزینه‌ای  و … آمده به طوری که تمام متن درس‌ها، تمرین‌ها، فعالیت‌ها و… پوشش داده شده است.

 
 
 


مؤلف :

صابر شیر افکن

تعداد صفحات :

100۱۳,۰۰۰تومان زبان هفتم -کتاب کار