مطالعات اجتماعی پایه‌ هشتم ( دوره اول متوسطه)94

مطالعات اجتماعی پایه‌ هشتم ( دوره اول متوسطه)94
قیمت: 13500 تومان

مطالعات اجتماعی پایه‌ هشتم ( دوره اول متوسطه)94

مطالعات اجتماعی پایه‌ هشتم ( دوره اول متوسطه)94
 

کتاب حاضر شامل مفاهیم مختلف آموزشی در حیطه های جغرافیا (فضا ، مکان و...)تاریخ و(زمان ، تداوم و تغییر )، فرهنگ و هویت ، نظام اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی است که هدف نهایی آن شکوفایی زمینه های تربیت فردی و اجتماعی دانش آموزان این مرز و بوم است. برای رسیدن به هدف فوق مشارکت همکاران ارجمند ، خانواده های گرامی و مؤسسات اجتماعی امری ضروری است .

در تفهیم مطالعات اجتماعی تـأکید بر مهارت‌های کاوش‌گری ،خلاقیت،مشارکت گروهی،ارائه تحقیق و پژوهش،جمع آوری تصاویر از اماکن تاریخی و جغرافیایی و تهیه نقشه پیشنهاد می‌شود تا محیطی شاد و مفید در کلاس فراهم شود.


مولف : زهرا مروتی، مجتبی اهور
تعداد صفحات : 168
سال انتشار : 1394


قیمت: 135000  ريال