فارسی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) 94

فارسی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) 94
قیمت: 12000 تومان

فارسی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) 94

فارسی پایه هشتم ( دوره اول متوسطه) 94

 


در کتاب حاضر، که برتمرین و تقویت آموخته‌ها استوار است. مهارت‌هایی را مد نظر قرار داده‌ایم که یادآوری آن ضروری می‌نماید:

1- تقویت خواندن ودرک مفاهیم

2- تقویت نگارش خلاقانه

3- تقویت مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان‌آموزی

4- آشنایی با مفاخر ادب فارسی

5- مهارت‌ درک متون قدیمی و بازنگردانی آن‌ها به زبان‌ ساده

6- مهارت‌ واژه‌آموزی و گسترش دایره‌ی لغایت دانش‌آموز

7- طراحی فعالیت‌های تلفیقی همراه با  جاذبه‌های تصویری

8- تقویت روحیه پژوهش محور

9-ایجاد عشق وانگیزه در رابطه با ادبیات فارسی

10- ایجاد ارتباط آموخته‌ها با زندگی روزمره‌ی دانش‌آموز

 

11- طراحی فعالیت هایی به صورت سرگرمی برای ایجاد نشاط در آموزش

 

 

 
مولف : مريم كاظمي ميقاني
تعداد صفحات : 112
سال انتشار : 1394


قیمت : 120000  ريال