گنجينه يادگيري رياضي پايه دوم(دوره اول متوسطه)

گنجينه يادگيري رياضي پايه دوم(دوره اول متوسطه)
قیمت: 12600 تومان

گنجينه يادگيري رياضي پايه دوم(دوره اول متوسطه)

مؤلف:مهدي دهقان

چاپ:اول 1394

مجموعه کتاب های (گنجینه یادگیری) برای دانش آموزانی مناسب است که:
* می خواهند اطمینان پیدا کنند که مفاهیم اصلی دروس را به خوبی فرا گرفته اند.
* دوست دارند یادگیری خود را عمیق تر و پایدارتر کنند.
* به غنی ساختن آموخته های خود می اندیشند و به سطح معمول رضایت نمی دهند.