فارسی نهم (دوره اول متوسطه)

فارسی نهم (دوره اول متوسطه)
قیمت: 15000 تومان

فارسی نهم (دوره اول متوسطه)

فارسی نهم (دوره اول متوسطه)

کتاب فارسی نهم گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ و ادب پیش‌رویمان می‌گشاید. با نام خداوند جان و خرد آغاز می‌شود تنبیه آفرینش را به نگارش در می‌آورد، در سفر و حضر، حضور پررنگ خدا را نشانمان می‌دهد، مثل آیینه، روش شایستگی و پاکی را نمایان می‌سازد، تأثیر عمیق هم نشینی را واکاوی می‌کند و دریچه‌های شکوفایی را می‌گشاید. با ادبیات بومی، ما را با زبان محلی همراه می‌سازد، آداب زندگانی را بیان می‌کند، پرتو امید بر مام میهن می‌افشاند و دور اندیشی را، راز موفقیت معرفی می‌کند. آرشی دیگر را می‌سراید و رأی و اندیشه نیک را در زنان و مردان سرزمینمان طرح می‌زند. از پیام‌آور رحمت، سخن می‌گوید و آشنای غریبان می شود. از قدر پر منزلت انسان سخن می‌گوید؛ سپس برگی از ادبیات جهان را پیش‌رویمان می‌گشاید.

در کتاب حاضر، که بر تمرین و تقویت آموخته‌ها استوار است، مهارت‌هایی را مد نظر قرار داده‌ایم که یادآوری آن ضروری می‌نماید:

1- تقویت آموزه‌های دستوری و نگارشی

2- تقویت مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان‌آموزی

3- مهارت درک اشعار و متون قدیمی و بازگردانی آن به زبان معیار 

4- آشنایی با مفاخر فرهنگ و ادب فارسی

5- طراحی و تمرین‌های تشریحی متنوع به منظور تقویت آموخته‌ها

6- تقویت روحیه پژوهش محور

7- طراحی سؤالات چهارگزینه‌ای برای جمع‌بندی آموخته‌ها

8- ایجاد عشق و انگیزه‌ در رابطه با ادبیات فارسی

9- برقراری ارتباط آموخته‌ها با زندگی روزمره‌ دانش‌آموز

10- طراحی فعالیت‌هایی به صورت سرگرمی برای ایجاد نشاط


مولف : مریم کاظمی میقانی
تعداد صفحات : 152
سال انتشار : 1394


قیمت: 150000  ريال