علوم تجربی نهم(دوره اول متوسطه)

علوم تجربی نهم(دوره اول متوسطه)
قیمت: 25000 تومان

علوم تجربی نهم(دوره اول متوسطه)

علوم تجربی نهم(دوره اول متوسطه)

 

فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می‌کند تا روش‌های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. برای این منظور آن‌ها باید مفاهیمی کسب کنند که به آن‌ها کمک کند تا تجارب خود را با یکدیگر مرتبط سازند. کودکان باید روش‌های کسب اطلاعات،‌ سازماندهی،‌ کاربرد و آزمایش کردن را بیاموزند. این فعالیت‌ها توانایی آن‌ها را در درک دنیای اطراف تقویت میکند و آنان را برای تصمیم‌گیری هوشمندانه و حل مسائل زندگی‌شان یاری می‌دهد.

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ی پرسش‌های هدف‌داری است که مهارت یادگیری ( تفسیر کردن، مشاهده، فرضیه سازی، آزمایش کردن، کاربرد ابزار و ... ) را در کودکان تقویت می‌نماید.

* ارائه‌ی تمرين‌هاي متنوع از قبيل سؤالات پر كردني،جاي خالي،جوركردني،درست و نادرست،3 يا 4 گزينه‌اي و سؤالات تشريحي به صورت كاملآٌ مصوّر

* ارائه‌ی درسنامه‌ اول هر درس

* ارائه‌ی جدول و سرگرمي همراه با دانستني هاي علمي

* ارائه‌ی بخش دانستني‌ها

* ارائه‌ی آزمون‌هاي ارزش‌یابی نوبت اول و ارزش‌یابی پایانی


مولف : علیرضا صادقی
تعداد صفحات : 248
سال انتشار : 1394


قیمت : 250000  ريال