علوم هشتم

علوم هشتم
قیمت: 26000 تومان

علوم هشتم

علوم هشتم

 
قیمت: 26,000 تومان
وضعیت موجودی: موجود

 

 
 

 - آموزش مطالب کتاب درسی با ذکر نکات مهم

- شامل درسنامه

- مسائل "کار و مدرسه" همراه با پاسخ تشریحی برای کمک به دبیران

- تمرین هایی برای دانش آموزان تیزهوش در قالب " کار سخت"

- تمرین های بدون پاسخ در قالب "کار در خانه"

- آزمون هایی در انتهای هر فصل برای جمع بندی و مرور + پاسخ تشریحی

- پاسخ به تمارین و مسائل کتاب درسی