فيزيك‌ پايه(1و2و3) میکرو طبقه‌بندی 94

فيزيك‌ پايه(1و2و3) میکرو طبقه‌بندی 94
قیمت: 22000 تومان

فيزيك‌ پايه(1و2و3) میکرو طبقه‌بندی 94

فيزيك‌ پايه(1و2و3) میکرو طبقه‌بندی 94

 

میکرو طبقه بندی

یک قدم تا ۱۰۰:

در تألیف این کتاب، بر تست‌های مفهومی‌تر نگاه ویژه و حرفه‌ای داشته‌ایم و برای آن یک قسمت مجزا در هر بخش از کتاب تحت عوان یک قدم تا ۱۰۰ در نظر گرفته‌ایم. طرح سؤالات فراوان از یک قدم تا ۱۰۰ در کنکور‌های دو سال اخیر نشان از موفقیت ما در تألیف آن بوده است. به دانش‌آموزان عزیز توصیه می‌شود چناچه به دنبال درصدهای بالا در این درس هستند، تست‌های این قسمت را مطالعه کنند تا مفاهیم فیزیک را هر چه عمیق‌تر یاد بگیرند.

مروری بر خلاصه کتاب:

* ارائه‌ي تمامي پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي غير مشابه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 

* ارائه‌ي پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي منتخب آزمون‌هاي سراسري گاج و آزمايشي سنجش

* ارائة‌ي تمامي مفاهيم، تمرينات و مثال‌هاي كتاب درسي و كتاب راهنماي معلم در قالب پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي استاندارد

* ارائه‌ي بيش از 643 پرسش چهارگزينه‌اي منتخب براي دانش‌آموزان مستعد تحت عنوان يك قدم تا 100 در هر فصل

 

* به همراه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 94

 مولف : محمد آهنگر-بهروز نادري نژاد
تعداد صفحات : 360
سال انتشار : 1394


قیمت : 220000  ريال

 

 

 

فیزیک پایه شامل مباحث فیزیک ۱ ، ۲ و ۳

بر مبنای آخرین تغییرات کتاب درسی

مشترک رشته های ریاضی و تجربی

از جمله ویژگی های این کتاب عبارتند از :

- ارائه ی تمامی پرسش های چهارگزینه ای غیرمشابه کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور

- ارائه پرسش های چهارگزینه ای منتخب آزمون های سراسری گاج و آزمایشی سنجش

- ارائه ی تمامی مفاهیم ، تمرینات و مثال های کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم ، در قالب پرسش های چهارگزینه ای استاندارد

-ارائه ی ۶۴۳ پرسش چهارگزینه ای منتخب برای دانش آموزان مستعد تحت عنوان یک قدم تا ۱۰۰ در هر فصل

* * * در تالیف این کتاب بر تست های مفهومی تر نگاه ویژه و حرفه ای داشته ایم و برای آن یک قسمت مجزا در هر بخش از کتاب تحت عنوان یک قدم تا ۱۰۰ در نظر گرفته ایم.طرح سوالات فراوان از یک قدم تا ۱۰۰ در کنکورهای دو سال اخیر نشان از موفقیت ما در تالیف آن بوده است. به دانش آموزان عزیز توصیه می شود چنانچه به دنبال درصدهای بالا در این درس هستند ،تست های این قسمت را مطالعه کنند تا مفاهیم فیزیک را هرچه عمیق تر یاد بگیرند.