سیر تا پیاز ادبیات فارسی (3)-محوری

سیر تا پیاز ادبیات فارسی (3)-محوری
قیمت: 22000 تومان

سیر تا پیاز ادبیات فارسی (3)-محوری

سیر تا پیاز ادبیات فارسی (3)-محوری

محوری

رياضي، تجربي، هنر، زبان

اموزش+ امتحان+کنکور

 * بررسي پاراگراف به پاراگراف و بيت به بيت كتاب درسي از لحاظ لغت، معنا، مفهوم ارتباط معنايي، املاء، آرايه‌هاي ادبي، تاريخ‌ادبيات، دستور و خودآزمايي

* ارائه كليه پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکور سراسری داخل و خارج از کشور و آزمایشی سنجش پس از هر درس با پاسخ کلیدی 

* ارائه‌ نمونه سؤال‌های هماهنگ کشوری پایان هر درس به همراه پاسخ‌نامه‌ی تشریحی

* آموزش آرایه‌های ادبی، قالب‌های شعری و اصطلاحات ضروری و پرکاربرد  قیمت : 220000  ريال