فیزیک 2میکرو طبقه بندی 94

فیزیک 2میکرو طبقه بندی 94
قیمت: 25000 تومان

فیزیک 2میکرو طبقه بندی 94

فیزیک 2میکرو طبقه بندی 94

*ارائه تمامی نکات مورد نیاز برای پاسخ تست‌ها در قالب درسنامه‌های کاملا کاربردی 

*ارائه تمامی پرسش‌های چهار گزینه‌ای غیر مشابه کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور

*ارائه پرسش‌های چهار گزینه‌ای منتخب آزمون‌های سراسری گاج و آزمایشی سنجش

*تجزیه و تحلیل سوالات امتحان دی و خرداد ماه در قالب پرسش‌های چهار گزینه‌ای

*ارائه تمامی مفاهیم، تمرینات و مثال‌های کتاب‌های درسی و کتاب راهنمای معلم در قالب پرسش‌های چهار گزینه‌ای استاندارد

*ارائه 532پرسش چهار گزینه‌ای منتخب برای دانش‌آموزان مستعد تحت عنوان یک قدم تا ۱۰۰ در هر فصل

 

- به همراه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 94

 


قیمت: 250000  ريال