سیر تا پیاز هندسه 1 - محوری

سیر تا پیاز هندسه 1 - محوری
قیمت: 18000 تومان

سیر تا پیاز هندسه 1 - محوری

سیر تا پیاز هندسه 1 - محوری

 آموزش + امتحان + کنکور

کتاب حاضر از سری کتاب‌های سیر تا پیاز، مجموعه‌ای از قضایا و مسائل هندسی است که در جهت کمک به درک مفاهیم کتاب درسی نوشته شده است و با آوردن روش‌های مختلف و متفاوت در حل قضایا و مسائل هندسی سعی شده است رغبت بیشتری برای مطالعه دانش‌آموزان ایجاد کند.

این کتاب شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد:

درسنامه‌های جامع آموزشی

هرفصل از کتاب به چندین جلسه تقسیم شده است و در ابتدای هر جلسه درسنامه‌هایی جامع آورده شده است که به تعاریف و اثبات قضایا همراه با مثال‌ها و تست‌های متنوع پرداخته است.

سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

به منظور تثبیت آموخته‌های دانش‌آموزان و کسب آمادگی برای امتحانات مدرسه ، درهر جلسه بعداز توضیح کامل درس و حل مثال‌های لازم ، پرسش‌های امتحانی متنوع و طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ تشریحی ارائه شده است .

سؤالات تستی با پاسخ تشریحی

درانتهای هر جلسه ، تعداد زیادی تست‌های طبقه‌بندی شده آورده شده است که دانش‌آموزان با پاسخگویی به این تست‌ها آمادگی کافی جهت شرکت در آزمون‌های آزمایشی و کنکور سراسری را کسب خواهند کرد.

بانک کامل تست‌های کنکور سراسری با پاسخ تشریحی

درپایان هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری داخل و خارج از کشور گردآوری شده است، سؤالات این قسمت به ترتیب سال مرتب شده‌‌اند تا دانش‌آموزان تستهای طبقه‌بندی نشده استانداردی در اختیار داشته باشند و ضمن بررسی روند سؤالات کنکور،بتوانند خود را بیازمایند .

آزمون‌های جامع تستی

در انتهای کتاب چندین آزمون جامع تستی به منظور جمع‌بندی مطالب آورده شده است که سؤالات آن شامل مشابه‌سازی سؤالات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور و همچنین سؤالات کنکور خارج از کشور سال 93 می‌باشد.

مروری بر خلاصه کتاب:

* آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 13 جلسه

* ارائه‌ی 238 مثال آموزشی با پاسخ تشریحی

* ارائه‌ی 187 پرسش امتحانی طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

* ارائه‌ی706 پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور با پاسخ تشریحی

 


قیمت : 180000  ريال