سیر تا پیاز زبان فارسی(2) - محوری

سیر تا پیاز زبان فارسی(2) - محوری
ناموجود

سیر تا پیاز زبان فارسی(2) - محوری

سیر تا پیاز زبان فارسی(2) - محوری

 

محوری

آموزش - امتحان- کنکور

*ارائه‌ي درسنامه‌هاي جامع

* ارائه‌ي نمونه سوالات امتحاني هماهنگ كشوري با پاسخ‌هاي تشريحي

* بررسي كامل خودآزمايي‌‌‌ها، بياموزيم‌‌ها و فعاليت‌‌هاي كتاب درسي

* ارائه پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي كنكورهاي آزاد، سراسري و آزمایشی سنجش و المپیاد ادبی با پاسخ‌هاي تشريحيقیمت : 140000  ريال