سیر تا پیاز ریاضیات 2 - محوری

سیر تا پیاز ریاضیات 2 - محوری
قیمت: 27500 تومان

سیر تا پیاز ریاضیات 2 - محوری

سیر تا پیاز ریاضیات 2 - محوری

 

 این کتاب شامل ویژکی‌های زیر می‌باشد:

1.درسنامه‌های جامع آموزشی

هر فصل از کتاب به چندین جلسه تقسیم شده است و در ابتدای هر جلسه درسنامه‌هایی جامع آورده شده است که با طرح مثا‌لها و تست‌های هدف‌دار متنوع ، مفهوم مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. هم‌چنین کلیه‌ی نکات تستی لازم هم بیان شده است.

2. سوالات امتحانی با پاسخ‌تشریحی

به منظور تثبیت آموخته‌های دانش‌آموزان و کسب آمادگی برای امتحانات مدرسه، در هر جلسه بعد از توضیح کامل درس و حل مثال‌های لازم، پرسش‌های امتحانی متنوع و طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ تشریحی ارائه شده است.

3.سوالات تستی با پاسخ‌تشریحی

در انتهای هر جلسه، تست‌های طبقه‌بندی شده آورده شده است.

4. بانک کامل تست‌های کنکور سراسری با پاسخ‌تشریحی

در پایان هر فصل سوالات آزمون‌های سراسری داخل و خارج از کشور گردآوری شده است. سوالات این قسمت به ترتیب سال مرتب شده‌اند تا دانش‌آموزان تست‌های طبقه‌بندی نشده‌ی استانداردی در اختیار داشته باشند و ضمن بررسی روند سوالات کنکور، بتوانند خود را بیازمایند.

مروری بر خلاصه کتاب:

* آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 24 جلسه

* ارائه‌ی 495 مثال آموزشی با پاسخ تشریحی

* ارائه‌ی 279 پرسش امتحانی طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

* ارائه‌ی 785 پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

* ارائه‌ی پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکور سراسری داخل و خارج کشور با پاسخ تشریحی


قیمت : 275000  ريال