آمارومدل سازی- میکروطبقه‌بندی 94

آمارومدل سازی- میکروطبقه‌بندی 94
قیمت: 11000 تومان

آمارومدل سازی- میکروطبقه‌بندی 94

آمارومدل سازی- میکروطبقه‌بندی 94

آمار به مجموعه‌ی داده‌های عددی مربوط به یک موضوع گفته می‌شود. علم آمار، علم فراهم کردن داده‌های کمی و تحلیل آن‌ها به منظور به دست آوردن نتایجی است که گرچه احتمالی، اما در خور اعتماد است، آمار‌ها نشان می‌دهد بحران آب برای سرتاسر جهان در حال جدی شدن است و اگر امروز کاری برای آن صورت نگیرد فردا خیلی دیر خواهد شد.

* ارئه‌ی درسنامه‌های کاملاً جامع و کاربردی

* ارائه‌ی مثال‌های آموزشی در درسنامه‌ها به منظور یادگیری و فهم آسان‌تر 

* بررسی تمامی پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور

* بررسی تمامی تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی در قالب پرسش‌های چهارگزینه‌ای

* ارائه‌ی پاسخ‌های کاملاً تشریحی و کاربردی

* به همراه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 94


قیمت : 110000  ريال