امتحانيار دروس سال چهارم

امتحانيار دروس سال چهارم
قیمت: 13500 تومان

امتحانيار دروس سال چهارم

امتحانيار دروس سال چهارم

 

مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال93 

* ارائه‌ي 19 دوره سؤالات امتحاني نوبت اول و 29 دوره سؤالات امتحاني نوبت دوم از كتاب‌هاي:

رياضيات، علوم تجربی، جغرافي، فارسي (خوانداری و نوشتاری)، مطالعات اجتماعی و هديه‌هاي آسماني

* ارائه‌ي پاسخ‌نامه‌ي تشريحي با ريزبارم بندي مطابق با راهنماي تصحيح وزارت آموزش و پرورش

* همراه با یک دوره آزمون میان نوبت اول و یک دوره آزمون میان نوبت دوم از هر درس


قیمت : 135000  ريال