معلم‌يار دروس سال پنجم ابتدايي

معلم‌يار دروس سال پنجم ابتدايي
قیمت: 12000 تومان

معلم‌يار دروس سال پنجم ابتدايي

معلم‌يار دروس سال پنجم ابتدايي

1.ارائه سوالات هدفمند و منظم با توجه به حيطه‌هاي شناختي، عاطفي و مهارتي در جهت پرورش خلاقيت و نوآوري در دانش‌آموزان به صورت پيك‌هاي دوهفتگي

2.ارائه نمونه سوالات امتحاني ويژه دي‌ماه و ارديبهشت‌ماه از كليه دروس

3.ارائه تمرين‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده در قالب پيك نوروزي


قیمت : 120000  ريال

 

1.ارائه سوالات هدفمند و منظم با توجه به حيطه‌هاي شناختي، عاطفي و مهارتي در جهت پرورش خلاقيت و نوآوري در دانش‌آموزان به صورت پيك‌هاي دوهفتگي

2.ارائه نمونه سوالات امتحاني ويژه دي‌ماه و ارديبهشت‌ماه از كليه دروس

3.ارائه تمرين‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده در قالب پيك نوروزي


قیمت : 120000  ريال