فارسی پنجم ابتدایی

فارسی پنجم ابتدایی
قیمت: 9000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

فارسی پنجم ابتدایی

 

  1. شامل جديدترين و متنوّع‌ترين تمرين‌هاي الفبايي منطبق با كتاب‌هاي بخوانيم و بنويسيم

2.شامل تمرين‌هايي جهت كسب مهارت در املا و نگارش

  1. شامل سرگرمي هاي جالب، چيستان، لطيفه و جدول‌هاي متنوع
  2. فونت تحريري


قیمت : 90000  ريال