ریاضی پنجم ابتدایی

ریاضی پنجم ابتدایی
قیمت: 12000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

ریاضی پنجم ابتدایی

 

* در هر فصل، با توجه به مبحث آن، بهترین سؤالات سال‌های گذشته با یک نظم خاص کنار هم آمده‌اند که دانش‌آموز را در جهت هر چه بهتر کار کردن تمرینات هدایت کنند.

* در پایان هر فصل بسته‌ به حساسیت مبحث، چند سؤال چهارگزینه‌ای از آزمون‌های نمونه مردمی آورده شده است که حل آن‌ها را به همه‌ی دانش‌آموزان توصیه نمی‌کنم، چون سطح آن‌ها کمی بالاتر از سطح کتاب می‌باشد.

* بعد از هر چند فصل مطابق سر فصل ارائه شده از طرف آموزش و پرورش، آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون مستمر آمده است که شما عزیزان بتوانید دانسته‌های خود را ارزیابی کنید.

* آزمون نوبت اول درست جایی آمده است که شما به دی‌ماه رسیده‌اید و باید نمره‌ی مستمر داشته‌باشید.

* جهت مرور مطالب درسی در ایام نوروز بخشی تحت عنوان تکلیف نوروزی آورده شده است.

* سه نمونه از جدیدترین آزمون‌های  پایانی برگزار شده در خردادماه در انتهای کتاب آمده است که با حل آن‌ها می‌توانید خود را جهت شرکت در امتحان نهایی آماده کنید.


قیمت : 120000  ريال