فارسی ششم دبستان – کتاب کار

فارسی ششم دبستان – کتاب کار
قیمت: 13000 تومان

فارسی ششم دبستان – کتاب کار

فارسی ششم دبستان – کتاب کار

 


مطالب کتاب کار فارسی ششم در دو بخش اصلی است:

۱- مطالبی که در کادرهای «در این درس می‌آموزیم که…» نوشته شده و شامل نکته‌های آموزشی مربوط به هر درس میشه.

۲- تمرین‌های رنگارنگ! تمرین‌هایی با موضوع واژه‌شناسی، درک مطلب و معنا و مفهوم عبارت‌ها و جمله‌ها و بیت‌ها، املا و نگارش.

 
 
 


مؤلفان :

علی عاملیان, مصطفی امیر حائری

تعداد صفحات :

۱۱۶۱۳,۰۰۰تومان فارسی ششم دبستان – کتاب کار