امتحانيار دروس ششم ابتدايي

امتحانيار دروس ششم ابتدايي
قیمت: 12000 تومان

امتحانيار دروس ششم ابتدايي

امتحانيار دروس ششم ابتدايي

 

مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 93

 این کتاب با بهره‌گیری از نظرها و پیشنهادهای بسیاری از کارشناسان و دبیران پایه‌ی ششم و با جمع‌آوری آزمون‌های برگزار شده‌ی استان‌های مختلف، و در دو بخش نوبت اوّل و دوم (15 دوره سؤالات امتحاني نوبت اول و 41 سؤالات امتحاني نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات، برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت (يك دوره آزمون ميان نوبت اوّل، سه دوره آزمون نوبت اول، يك دوره آزمون ميان نوبت دوم و نه دوره آزمون پایانی از هر درس) نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز بر طرف شود. تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس، بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار، قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان، در هر زمان از سال تحصیلی است.

تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس: ریاضی، علوم، فارسی (بخوانیم و بنویسیم)، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان، همراه با پاسخنامه‌ تشریحی می‌باشد.

 


قیمت : 120000  ريال