علوم سوم ابتدایی

علوم سوم ابتدایی
قیمت: 12000 تومان

علوم سوم ابتدایی

علوم سوم ابتدایی

 

مطابق با تغییرات کتاب درسی

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی، ضرورت آموزش علوم در زندگی بیش تر از قبل احساس می‌شود. به بیان دیگر آموزش علوم و آموزش راه‌های یادگیری است که آگاهی یافتن از آن برای همه‌ی کودکان لازم و ضروری است.

با نگاهی به اهداف آموزش علوم در مدارس ابتدایی می‌توان دریافت که دستیابی به این هدف‌ها به رشد کودکان با مایه‌ای علمی کمک کند. این اهداف عبارتند از:

1) یادگیری مفاهیم علوم و طرح‌های ذهنی

2) آشنا شدن با عملیات کلیدی علم و عالم

3) کسب مهارت و تخصص در حل مشکلات و تفکر خلاق و انتقادی

4) پرورش برون‌دادهای رفتاری مطلوب از قبیل مهارت‌های علمی، نگرش‌ها، ارزش‌گذاری علمی و علایق

مروری بر کتاب:

1.شامل تمرين‌هاي متنوع از قبيل سؤالات پر كردني، جاي خالي، جوركردني، درست و نادرست، 3يا4 گزينه‌اي و سؤالات تشريحي به صورت كاملآٌ مصوّر

2.داراي جدول و سرگرمي همراه با دانستني‌هاي علمي

3.داراي بخش دانستني‌ها در آغاز هر فصل

4.آزمون‌هاي مستمر و پاياني


قیمت : 120000  ريال