امتحان‌یار دروس سال سوم

امتحان‌یار دروس سال سوم
قیمت: 12000 تومان

امتحان‌یار دروس سال سوم

امتحان‌یار دروس سال سوم

 

مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی سال 93

این کتاب در دو بخش نوبت اول و دوم (17 دوره سؤالات امتحانی نوبت اول و 24 دوره سؤالات امتحانی نوبت دوم) گردآوری شده است. علاوه بر این امتحانات برای هر نوبت، یک آزمون میان نوبت  نیز در نظر گرفته شده است تا نیاز دانش‌آموزان برای این امتحانات نیز برطرف شود.

تعداد سؤالات هر نوبت در هر درس بسته به اهمیت آن درس متفاوت است که هدف از این کار قابل استفاده بودن کتاب برای دانش‌آموزان در هر زمان از سال تحصیلی است.

تمامی آزمون‌ها به ترتیب شامل دروس ریاضیات، علوم تجربی، فارسی(خوانداری و نوشتاری)،مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان همراه با پاسخنامه تشریحی می‌باشد.

 


قیمت : 120000  ريال