دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدايي)

دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدايي)
قیمت: 9000 تومان

دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدايي)

دیکته شب اول ابتدایی(همراه با CD اهدايي) املا نویسی به معنای توانایی جانشین کردن صحیح صورت نوشتاری حروف، کلمه‌ها و جمله‌ها به جای صورت آوایی آن‌هاست. دست‌یابی به این مهارت دانش‌آموزان را در برقراری پیوند مناسب میان صورت لفظی کلمه‌ها و حروف سازنده‌ی آن‌ها توانمند می‌سازد. دانش‌آموزان هنگام نوشتن املا بایستی نکاتی را رعایت کنند که عبارتند از: الف) کلمه‌ها را به خوبی بشوند و آن‌ها را به دقت تشخیص دهند. ب) آن‌ها را به طور صحیح در ذهن بازشناسی کنند. ج) آن‌ها را درست بنویسند. در این کتاب که متشکل از مجموعه‌ای از متن‌های ساده و شیرین برای دانش‌آموزان است، سعی شده تا با تکیه‌ بر چهار مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن، میزان توانایی فرزندانمان در خواندن و نوشتن افزایش یابد. جهت سهولت کار والدین در گفتن املا در تهیه‌ی این کتاب ویژگی‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: 1)در ابتدای متن‌های هر نشانه، ترکیب‌های ساده‌ی نشانه‌ی مورد نظر با یک مثال برای هر کدام آورده شده است. 2) برای هر نشانه، چندین متن ساده و روان و جذاب ارائه شده است. 3) در هر متن، چندین کلمه‌ی جدید که نشانه‌ی مورد نظر آن است، آورده شده است. 4) در قسمت «با هم بخوانیم» کلمه‌های متنوع‌تری از هر نشانه وجود دارد. 5) در این متن‌ها از کلمه‌های بی معنی و غیر قابل درک برای دانش‌آموزان استفاده نشده است. قیمت - اصلي: 90000 ريال